Светът на кариерните възможности

В рамките на проект MOWE UP са направени две проучвания, свързани с квалификацията и трудовата заетост на територията на трансграничния регион Румъния - България.
Проучването “Светът на кариерните възможности и работните места в трансграничния регион Румъния - България” разглежда професиите и възможностите за кариерно развитие в трансграничния регион.

 

Съдържание

 • Преглед и изводи за трудовия пазар в Трансграничния регион на Румъния и България
 • Трудова заетост и безработица в трансграничния регион на Румъния и България
 • Доходи
 • Образование
 • Основни сектори, които могат да стимулират работната сила към мобилност
 • Идентифициране на основните професии в трансграничния регион
 • Официална информация за трудово и социално законодателство и свързаните с това данъчни въпроси в румънско – българския трансграничен регион
 • Къде са свободните работни места и кои са двигателите на създаване на работни места (job engines) на допустимата територия
 • Какво е „зелено работно място“
 • Наличие и разположение на свободната работна ръка
 • Предприемачеството като форма на заетост и самонаемане
 • Действащите програми и инициативи в помощ на безработицата и трудовата заетост в трансграничните региони
 • Разработени стратегии и мерки за по-добро включване в пазара на труда на необлагодетелствани категории от населението
 • Мерки и стратегии за по-добро включване на необлагодетелствани категории от населението в България и Румъния

Проучването “Светът на кариерните възможности и работните места в трансграничния регион Румъния - България” разглежда професиите и възможностите за кариерно развитие в петнадесетте области на трансграничния регион - Констанца, Калараш, Гюргево, Телеоман, Олт, Долж, Мехединци в Румъния и Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин в България.

Изследването извежда като резултат основните сектори на икономиката, които могат да стимулират работната сила към мобилност, представя десет основни професии и изискванията за заемане на длъжности в тези професии, както и очакванията на работодателите от техните работници и служители.
Проучването представя обобщение на действащите програми, инициативи, стратегии и мерки в помощ на намаляване нивото на безработицата и насърчаване на трудовата заетост и мобилност в региона.

Полезни връзки

Списък с връзки на полезни сайтове за търсещите и предлагащи работа от двете страни на трансграничния регион Румъния – България може да намерите тук.

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.