Новини и събития

Прес съобщение

На 10.05.2019 г. (петък), от 11:00 часа в гр. Добрич, ул. България 3, Висше Училище по Мениджмънт, зала 205 ще се проведе конференция за приключване на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, MOWE UP, е-MS код ROBG-170, № 16.4.2.052.

 

На 16.05.2019 (четвъртък), от 10:30 в гр. Констанца – хотел Оксфорд ще се проведе конференция за конференция за приключване на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, MOWE UP, е-MS код ROBG-170, № 16.4.2.052.

 

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.

 

Бюджетът на проекта е 399 360.85 €, принос на ЕС: 339 456,72 € от ЕФРР
 

Период на изпълнение: май 2017 – май 2019

 

Партньори:
Водещ партньор: Търговско-промишлена палата, Добрич; България
Партньор 2: СНЦ Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА (ЕИКТ ЕВРИКА), Добрич; България
Партньор 3: Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца; Румъния

 

Територия на действие:

Дейностите се осъществиха на територията на трансграничния регион България-Румъния (7 области в Румъния и 8 области в България).

 

Цели на проекта:
1. Да разработи и поддържа уеб базирана двуезична RO-BG платформа, като източник за кариерно развитие и инструмент за самооценка на знания, умения, способности

2. Да допринесе за създаването на интегрирана трансгранична зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила

3. Да подпомогне работната сила за намиране на трансгранични работни места и подобри предприемаческия дух

 

Ще бъдат представени постигнатите резултати и разработените продукти:

- двуезичната уеб-базирана платформа RO-BG

- проучвания, с цел подобряване на заетостта;

- инструменти за самооценка, осигуряващи подкрепа на търсещите работа;

- утвърдена партньорска мрежа от заинтересовани страни;

- БД на членовете на мрежата и достъп до информационните им ресурси;

- осведомителна кампания с пилотни обучения и кръгли маси;

- масова медийна кампания и др.
 

Поканени за участие са:

безработни лица в трудоспособна възраст, хора търсещи работа, икономически и социални партньори, работодатели и фирми, регионални и местни власти, търговски организации и бизнес среди, НПО-та особено тези, насърчаващи равенството между мъжете и жените, органи работещи за опазването и защитата на околната среда, граждани от цялата целева територия.

 

За потвърждаване на участие:

за България: тел.: 058 601472, или е-мейл: gkolev@cci.dobrich.net – Георги Колев – организатор събития, или tgicheva@cci.dobrich.net – Татяна Гичева – ръководител проект до 09.05.2019

за Румъния: тел.: 0241 618475 – Laura Tirziu, e-мейл : laura.tirziu@ccina.ro до 15.05.2019

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.